Kút engedélyezése

A jelen szabályozás értelmében, aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútjára, annak 2024. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Miért szükséges kútjaink fennmaradási engedélyeztetése?

Vízkészleteink és környezetünk megóvása közös érdekünk, így a fenntartható fejlődés érdekében, közös célunk, hazánk kútjainak felmérése és regisztrálása. Az eljárás célja, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek, adatbázisba kerüljenek, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás és a felszín alatti vizek minősége nyomon követhető legyen.

A jelen szabályozás értelmében, aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútjára, annak 2024. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A be nem jelentett kutakra a bírság alóli mentesség időszakát követően magánszemélyek esetén akár 300 000,- Ft, cégek esetén pedig 1 000 000,- Ft bírság is kiszabható.

Milyen kútra kell engedélyeztetési eljárást kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

Mi a teendője?

Az előírásoknak megfelelően vállalatunk mérnöki kamarai jogosultsággal rendelkező, vízgazdálkodási mérnök szakember bevonásával készíti el a megfelelő, személyre szabott tervdokumentációkat.

Amennyiben kérdése lenne az engedélyeztetéssel kapcsolatban, keressen bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

Bízza ránk kútja fennmaradási dokumentációjának elkészítését, tegyen a környezetért és kerülje el az esetleges vízgazdálkodási bírságot!

Hová kell benyújtani az elkészült tervdokumentációt?

A fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása alapvetően a helyi jegyző hatásköre, így az elkészült tervdokumentációt az adott település jegyzőjének szükséges benyújtanunk.

Amennyiben:

  • a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet,
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet (csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel),
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/ bejelentés történt,
  • magánszemély a kérelmező,
  • a kút háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja; és
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!